Kurt Harald Aase

Ledelsesrådgivning og lederrekruttering

Kurt Harald arbeider med ledelsesrådgivning med særlig fokus på utvikling og omstilling, og bistår offentlige og private virksomheter med rekruttering av ledere og spesialister.

Han har erfaring fra olje og gass, informasjonsteknologi, lokalforvaltning og statlig virksomhet – som leder med ansvar for drift, HR og forretningsutvikling, samt som rådgiver og prosjektleder.

Han er Cand. Polit. (Master) fra Universitetet i Oslo og har tilleggsutdanning i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har utgitt boken «Outsourcing av forretningsprosesser» og står bak utviklingen av metode for kompetanseoversettelse mellom bransjer, næringer og sektorer.

Phone +47 909 21 315