Om oss

Tjenesteområder

Lederrekruttering og Executive Search 

Sekse & Hogstad er spesialisert på rekruttering av ledere og senior spesialister til olje-, energi-, industri-, og den maritime sektor. Vi har et uttalt mål om å være sektorens foretrukne rekrutteringspartner. Selskapet har en etablert markedsposisjon, lojal kundegruppe og et utstrakt kontaktnett. Gjennom årene har vi fått lov til å jobbe med noen av de mest spennende selskapene i verden – lokalt, regionalt og internasjonalt.

Erfaringene vi har gjort oss tar vi med inn i det daglige arbeidet. Den tilsier at de beste hodene ikke kommer gjennom annonsert rekruttering alene. Hovedfokuset vårt ligger innenfor direkte søk av kandidater i markedet, ofte omtalt som «executive search». Vårt største fortrinn er en unik bransjespesifikk kompetanse, kombinert med faglige sterke medarbeidere. Dette gjør at vi kan levere tjenester med høy grad av treffsikkerhet.

Vårt viktigste verktøy i møte med markedet er arbeidsmetodikken. Vi vektlegger kvalitet og konfidensialitet i alle prosesser og arbeider oss stadig mot vår visjon om å skape gode og varige resultater som gir våre klienter økt konkurransekraft og økt lønnsomhet.

Ledelsesrådgivning og bedriftsutvikling

Som et resultat av hurtige endringer i bedriftens rammebetingelser vil det i perioder være behov for annen kompetanse enn den man selv besitter. Sekse & Hogstad går inn i bedrifter hvor eiere ser forbedringspotensialer.

Vi går inn i styrer, vi kan erstatte nøkkelpersoner som har forlatt bedriften, og vi deltar i strategisk rådgivning og utarbeidelse av nye forretningskonsepter.

Vi har spesialisert oss på styrearbeid, operativ ledelse, endringsprosesser, konfliktløsing, lønnsomhetsanalyser, risikovurderinger, finansiering og gjeldsforhandlinger, samt kjøp og salg av virksomheter.

Verdier

Konfidensialitet

– Vi garanterer alltid konfidensialitet når kunden ønsker det

Integritet 

– Vi skal opptre åpent og ærlig mot våre klienter og kandidater

Objektivitet

– Vi skal søke upartiske løsninger

Positivitet

– Våre prosesser skal oppleves oppløftende og inspirerende

Respekt

– Vi er grunnleggende åpne for andres synspunkter