CFO

Lakers Holding AB er et nyetablert private equity eid konsern innen VA- og VVS bransjen, spesialisert på service og salg av pumper. Lakers er aktive innen bygg og anlegg, infrastruktur, industri og forretningsbygninger, og tilbyr tjenester i private, kommunale og kommersielle anlegg.

Rollen som CFO er en nyetablert stilling i Lakers. Samtidig som rollen i seg selv vil utvikle seg i tråd med konsernets vekst vil det og være stor bredde i det bidraget som forventes, og som et naturlig ledd i en nyetablering. Som del av ledergruppen vil CFO være ansvarlig for all håndtering av administrative prosesser, være totalansvarlig for den økonomiske kontrollen og styringen, bistå i oppkjøpsprosesser, jobbe inngående med selskapene i porteføljen og bistå CEO og den øvrige ledelsen med den strategiske utviklingen av selskapet. Det er forventninger om solid teknisk regnskapskompetanse, samtidig som du må være analytisk og trives med arbeid i et meget kompetent og kommersielt miljø. Ingen oppgave er for stor, eller for liten, man jobber sammen om en samlet målsetting.

For more information, contact