Prosjektleder

På vegne av Clear Channel Norge er vi på utkikk etter kandidater til stillingen som Prosjektleder med hovedansvar for alle byggeprosjekter i Norge. Byggeprosjektene inkluderer nyetableringer, flytting av eksisterende installasjoner i tillegg til demontering av ulike produkter. Du vil jobbe tett med Business Development teamet som tilfører deg nye kontrakter skrevet med nye eller eksisterende kunder. Ditt ansvar begynner når disse kontraktene foreligger, og til de faktiske installasjonene er på plass, fast montert og i fungerende stand, hvilket betyr samordning med alt fra kunder, leverandører, offentlige etater og instanser, til interne avdelinger. Som Prosjektleder styrer du disse prosjektene mot avtalte mål ved å opprettholde fokus på tid, kvalitet, teknikk, formelle reglement og direktiver, samt økonomi.

 Vi søker kandidater med minimum fem års erfaring med dokumenterte resultater fra prosjektledelse av byggeprosjekter, og et etablert nettverk innen entreprenørbransjen.

For more information, contact